Neyin Temizliği Bu?

What Do They Clean For?

Bulaşık Süngeri, Temizlik Bezi Üzerine Cyanotype Baskı, 2014

Cyanotype Print on Dishcloth, Sponge 70×90 cm, 2014

 

Çalışmada fotoğrafı çekilen modeler dijital ortamda kurgulanıp birebir negatifleri hazırlandıktan sonra, eski bir alternatif fotoğraf tekniği olan cyanotype baskı tekniği ile temizlik bezi üzerine basılmıştır. Çeşitli sınıfları simgeleyen modellerin fotoğrafları, temizlik bezi ve bulaşık süngerleri ile aynı yüzey üzerinde bir araya getirilmiştir. Günümüz dünyasında yok edişler o kadar basite indirgenmiştir ki bu yüzden çalışmada temizlik bezi ve sünger gibi basit bir nesne ile birleştirilmiştir. Bildiğimiz hatta g.rdüğümüz fakat hissedemediğimiz, uzaklarda bir yerlerde olan yok edilenin,ortadan kaldırılanın aslında biz olduğunu; dolu ve boş (oradaydı fakat temizlendi) görselleri ile ifade yolu seçilmiştir. Asker, inanç, ekonomik düzen, kültür gibi kavramları çeşitli modeller üzerinden kirlinin ve temizin savaşıda, hayatta kalış mücadelesini ve çabasını akıllara tekrar getirilmek istenmiştir. Bilinçler; ‘kirli olan’ın, yok edilerek temizlendiği bu düzen içerisinde bu temizliğin (kirden kurtulma anlayışının); kime ve neye göre yapıldığı, kim, neden ve niçin sorularına yönlendirilmiştir.

After preparing negatives, the models that reconstructed in digital platform in this work has printed on dishcloth with cyanotype printing technique. The photographs, symbolizing various classes of the models, were assembled on a surface with dishcloth and sponges. In today’s world wiping out has been simplified so that work is combined with a simple object such as dishcloth and sponge. We could see, something we know, even we see but we do not feel, the wiped out that somewhere else away, the removed thing which actually was we are, full and empty (was there but was cleaned), in the images. It’s required with these concepts such soldier, belief, economic system and culture over the various models, staying alive in the war of clean and dirty, to bring back to our minds. It’s asked to direct our minds to whom and what is done, who, why and how questions with this cleaning (concept of getting rid of dirt) in the system that is cleared by wiping out.