Sanatçı Kızamığı

Artist Measles

Prospektüs üzeri, Dijital Fotoğraf, 2014 Photograph on Point And Drug Prospectus, 2014

Genç sanatçıların portreleri üzerinden sanat piyasasının, genç sanatçıya dayattığı ticari kaygı sonucu sanatçılarda oluşan rahatsızlıklar ve bu rahatsızlıkların galerilerde eser satıldıktan sonra eserin yanına yapıştırılan ‘satıldı noktası’ ile ifade edilmesi ve ayrıca sistemin sanatçıyı sadece daha çok ‘satıldı noktası’na zorlaması, sanatçının hayatındaki problemlerinin sanat bakışının yok sayılması, eserdeki sanatçı portrelerinin arka planındaki ilaç prospektüsleri ile tamamlanmıştır. (Zeminde kullanılan prospektüslerin bir kısmı portredeki sanatçıdan alınmış ve o portreye eklenmiştir.)

Artists’ disorders as a result of the commercial concerns imposed by art market and these disorders expressed with “sold point” that pasted next to work after the sale in the galleries over young artists’ portraits; and also the pressure of the system force artists to get more “sold point”, the negation of the artist’s problems in life and the vision, were examined with drug prospectus on the background of the artist portraits in the work. (Some of the drug prospectus were taken from the artist which were added and used on the background.)